JQA 1: QA for Beginners

Shape Image One
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

За кого е предназначен JQA 1: QA for Beginners

 • Хора, имащи интерес към QA професията;
 • Хора без опит в QA;
 • Само с базови технически познания;
 • Проактивни личности, търсещи активно реализация;
 • Дисциплинирани личности с визия за бъдещето си;

График

 • Начало/Нова група: Ежеседмично – всяка Сряда от 20:00ч. /времетраене до 2 часа/
 • Провеждане: Онлайн
 • Продължителност на курса: 1,5 месеца

Програма

 • Базови компютърни познания;
 • Основи на компютърните мрежи;
 • Какво е софтуерното тестване (Software testing) и Осигуряване на качеството (Quality Assurance);
 • Scrum като част от Agile методология;
 • Създаване на Тест сценарии (Test Scenarios) и структура на теста (Test Case);
 • Откриване на дефекти (defect/bug) и тяхното описване;
 • Типове на софтуерното тестване (Types of Software Testing) – Black Box/ Grey Box/ White Box, Functional, Non – Functional, Regression testing. Exploratory testing approach и други;
 • Техники за софтуерно тестване (Software Testing Techniques) – Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table Testing, Check List Based Testing, Statement Coverage и други;
 • Базова теория и понятия свързани с – HTML, URL, Cookies (бисквитки) във вашия browser, CSS, XML, DOM и XPATH;
 • Mobile and API Testing – basic;
 • Работа с База Данни и видове – SQL;
 • Какво е Тест план (Test Plan) и Тест стратегия (Test Strategy) и как да ги създаваме;

*В случай, че проявявате интерес към този курс, моля свържете се с нас през контактната форма.