Защо бизнесът избира Scrum?

Shape Image One

Когато става въпрос за разработка на софтуер, крайният резултат винаги зависи от различни фактори. Първите неща, които ни хрумват, са бюджетът, професионализма на софтуерните инженери, поставените сроковете, комуникацията между клиент и екип за разработка. Има и още един значим фактор – методологията за управление на проекта.

Разходите за всеки софтуер зависят от броя на часовете, които програмистите прекарват, за да завършат проекта. От съществено значение за бизнеса е те да постигат повече за по-малко време, без да правят компромис с качеството или да надхвърлят бюджета.

Scrum методологията се стреми да постигне точно това.

Scrum следва Agile принципите. Можете да се втурнете към Google, за да потърсим отговор на въпроса какво е Agile, тъй като това знание със сигурност ще влезе в употреба, ако започвате кариера в ИТ средите.

Agile е комбинация от методологии и технологии за разработка на софтуер. Основната цел на всички Agile методологии е да оптимизират процеса на разработка и да постигнат максимална удовлетвореност на клиентите от качеството на продукта.

Основните ценности на Agile са очертани в така наречения Манифест за гъвкава разработка на софтуер, известен също просто като Agile манифест, създаден от седемнадесет програмисти през 2001 г.

А какво е Scrum?

Официалното ръководство за Scrum, достъпно на Scrum.org, казва, че методологията е рамка за ефективното разработване и доставяне на сложни продукти. При Scrum процесът на разработване на продукта е разделен на сравнително кратки итерации с фиксирана продължителност, наречени спринтове, по време на които екипът създава софтуерен продукт.

Отличителна черта на тази рамка е, че няма тежко и продължително планиране в началото и разработчиците започват да програмират почти веднага, след като имат достатъчно информация за изискванията на клиента и заинтересованите страни.

След като първите функционалности са готови, QA екипът ги тества и преглежда. В края на спринта, клиентът получава набор от функции, които могат да се пуснат на пазара. Същата процедура (планиране → изграждане → тестване → преглед = надграждане) се повтаря във всички бъдещи спринтове, докато продуктът бъде изцяло готов.

Този подход позволява на екипа да взема решения за продукта въз основа на информацията, придобита от опит (т.е. предишни спринтове), а не на прогнози.

Скръм екип

При скръм екипа липсва йерархична структура. Членовете са равностойни и заедно работят за успешен продукт. Любопитното е, че манифестът на Agile гласи, че индивидите и взаимодействията са по-важни от процесите и инструментите.

Класическият scrum екип се състои от scrum master, product owner and development team.

Product Owner или собственикът на продукта дава ясната формулировка на продуктовата цел и последователността на елементите в Product Backlog-а и ясното им комуникиране.

Scrum Master -ът трябва отлично да познава Scrum методологията и да насърчава колегите си да разбират приложението й. Той помага на екипа да следва принципите на Scrum, осигурява  сътрудничество и комуникация между екипа и заинтересованите страни.

Разработчиците (Development Team) са хората, които вършат работата по проекта. От тях зависи съдържанието на плана за спринта (Sprint Backlog).

Защо Scrum методологията се очертава като най-предпочитана в ИТ компаниите и какви са нейните преимущества пред по-консервативните методи на планировка и разработка на продукти?

Прозрачност

Клиентите участват активно в процеса на Scrum и имат възможност да видят работата в ход, а не само крайния продукт. Освен това обратната връзка от клиентите се взема предвид редовно и се разглежда в ретроспективен спринт, така че винаги можете да сте сигурни, че резултатите отговарят на вашите очаквания.

Гъвкавост

Scrum позволява на екипите да избегнат един от най-честите капани, присъщи на конвенционалните методологии за разработка на софтуер. Обхватът на даден продукт може лесно да се адаптира към нови изисквания, ако в хода на разработка се променят приоритетите или възникнат неочаквани предизвикателства.

Качество, качество, качество…

Надгражданията по даден продукт се проверяват в края на всеки спринт, така че ако има някакви грешки, те се откриват рано. Това позволява на екипа на Scrum да адресира всички проблеми своевременно, което води до високо качество на резултатите.

Бюджетиране на проект по Scrum

Внедряването на Scrum позволява по-добър контрол върху бюджета по проекта.

Ако бюджетът се изчерпа, работата може да се прекрати с кратко предизвестие. Освен това ако продуктът е готов по-рано от планираното, той може да бъде пуснат на пазара. В такъв случай  всички останали пари се спестяват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *